TOSHIBA 15V-5A LAPTOP ADAPTOR

KSh1,500.00 + VAT

TOSHIBA15V -5A LAPTOP ADAPTOR

TOSHIBA 15V-5A LAPTOP ADAPTOR

KSh1,500.00 + VAT